پاورپوینت های مرتبط با کتاب سلامت و بهداشت

فایل های پاورپوینت دروس کتاب سلامت و بهداشت
درس تهیه کننده استان منطقه /ناحیه فایل های درسنامه
درس اول

خانم یگانه ذاکری آذربایجان شرقی جلفا power
خانم دکتر آرزو شاهی      pdf
درس دوم خانم یگانه ذاکری آذربایجان شرقی جلفا power
درس سوم
خانم دکتر آرزو شاهی pdf
آقای مجید عجم زاده  آذربایجان شرقی مرند power
  آقای رضا برحمت آذربایجان شرقی
ناحیه ۲ تبربز power
درس چهارم
آقای رحمان موسوی   آذربایجان شرقی سراب power
آقای رجب صفری  آذربایجان شرقی مرند power
  آقای رضا برحمت آذربایجان شرقی
ناحیه ۲ تبربز power
درس پنجم
آقای علیرضا رسولی  آذربایجان شرقی مرند power
خانم فاخته طوفان آذربایجان شرقی ناحیه ۳ power
آقای رجب صفری  آذربایجان شرقی مرند power
  خانم دکتر آرزو شاهی
تهران  تهران pdf
درس ششم
 

 خانم فریده بالغی  آذربایجان شرقی  مرند power
آقای رحیم پیغامی آذربایجان شرقی ناحیه ۳ power
خانم دکتر آرزو شاهی
    pdf
آقای رضا برحمت آذربایجان شرقی
ناحیه ۲ تبربز power
درس هفتم
آقای  هاشم فیضی  آذربایجان شرقی  ناحیه ۴ power
خانم فاطمه صابونچی آذربایجان شرقی ناحیه ۴ power
درس هشتم خانم فاطمه صابونچی آذربایجان شرقی ناحیه ۴ power
درس نهم آقای میرنادر الیاسی اقدم  آذربایجان شرقی  مرند power
درس دهم آقای میرنادر الیاسی اقدم  آذربایجان شرقی مرند  power
درس یازدهم خانم صدیقه فتحی   آذربایجان شرقی  ناحیه ۱ pdf
درس دوازدهم آقای علیرضا رسولی  آذربایجان شرقی  مرند power
درس سیزدهم
خانم صدیقه فتحی   آذربایجان شرقی  ناحیه ۱ power
خانم رقیه ولایتی  آذربایجان شرقی اهر power
  آقای رضا برحمت آذربایجان شرقی
ناحیه ۲ تبربز power
درس چهاردهم خانم رقیه ولایتی  آذربایجان شرقی اهر power
  آقای رضا برحمت آذربایجان شرقی
ناحیه ۲ تبربز power

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *