آزمون های آنلاین

فیلم های مفید برای تایپ سریع، تدریس و طراحی آزمون های آنلاین

  فیلم های آموزشی طراحی آزمون آنلاین  مدرس لینک سایت برای طراحی آزمون لینک دریافت فیلم آموزشی خانم مهندس فرامرزی عضو گروه کامپیوتر کاردانش استان آذربایجان شرقی www.testmoz.com https://b2n.ir/566828 آقای مهندس علامی رئیس تکنولوژی و گروه های درسی استان آذربایجان شرقی survey.porsline.ir https://b2n.ir/822352   فیلم های آموزشی تایپ راحت سوالات و خط کشیدن هنگام تدریس مدرس لینک دریافت فیلم آموزشی …

ادامه مطلب »