فایل های تدریس درس سلامت و بهداشت- استان آذربایجان شرقی

فایل های تدریس دروس کتاب سلامت و بهداشت

درس مدرس استان منطقه /ناحیه فایل های تدریس
درس اول خانم یگانه ذاکری آذربایجان شرقی جلفا فایل تصویری
درس دوم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری
درس سوم خانم رعنا فرج زاده آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری بخش ۱
فایل تصویری بخش ۲
درس چهارم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری
درس پنجم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری
درس ششم


 آقای اخوان
 
آذربایجان شرقی ناحیه ۳ تبربز فایل تصویری بخش ۱
فایل تصویری بخش ۲
آقای رضا برحمت آذربایجان شرقی
ناحیه ۲ تبربز
فایل تصویری
درس هفتم  خانم سیمین هاشمی نژاد آذربایجان شرقی ناحیه ۴ تبربز فایل تصویری
درس هشتم
 خانم سیمین هاشمی نژاد
آذربایجان شرقی
ناحیه ۴ تبربز
فایل تصویری بخش ۱
فایل تصویری بخش ۲
فایل تصویری بخش ۳
درس نهم

 آقای محمد باقری 
آذربایجان شرقی
ناحیه ۵ تبربز
فایل تصویری  بخش ۱
فایل تصویری بخش ۲
درس دهم  خانم مینا عظیمی
آذربایجان شرقی
ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری 
درس یازدهم

 صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری بخش ۱
فایل تصویری بخش ۲
درس دوازدهم آقای اسماعیل برزگر
  آذربایجان شرقی  آدرشهر فایل تصویری 
درس سیزدهم  صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری 
درس چهاردهم
 خانم دکتر آرزو شاهی
 تهران
  فایل تصویری بخش ۱
  فایل تصویری بخش ۲
پروانه حسنوند
استان خوزستان

  فایل تصویری بخش ۱
  فایل تصویری بخش ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *