آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۹

درسنامه های درس سلامت و بهداشت- استان آذربایجان شرقی

فایل های درسنامه دروس کتاب سلامت و بهداشت درس تهیه کننده استان منطقه /ناحیه فایل های درسنامه درس اول خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز Pdf درس دوم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز Pdf درس سوم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز Pdf درس چهارم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز …

ادامه مطلب »

لینک های مفیدو مرتبط با کتاب سلامت و بهداشت

لینک های مفیدو مرتبط با کتاب سلامت و بهداشت پایگاه کتب درسی برای دریافت فایل Pdf کلیه کتاب های درسی ورود به سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان  شبکه آموزشی رشد آموزش و پرورش برای دریافت کلیه فیلم های موجود در فعالیت های دروس کتاب سلامت و بهداشت  

ادامه مطلب »

فایل های تدریس درس سلامت و بهداشت- استان آذربایجان شرقی

فایل های تدریس دروس کتاب سلامت و بهداشت درس مدرس استان منطقه /ناحیه فایل های تدریس درس اول خانم یگانه ذاکری آذربایجان شرقی جلفا فایل تصویری درس دوم خانم صدیقه فتحی آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری درس سوم خانم رعنا فرج زاده آذربایجان شرقی ناحیه ۱ تبربز فایل تصویری بخش ۱ فایل تصویری بخش ۲ درس چهارم خانم …

ادامه مطلب »